388 607 216 esucha@mupt.cz

Participativní rozpočet města Prachatice

Podat návrhHlasovat

Elektronické podání návrhu projektu

  IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE

  NÁVRH

  POPIS NÁVRHU


  Pro úplné podání návrhu je nutné přiložit vyplněnou přílohu č.2 a 3, které naleznete níže a dále též ilustrační fotografii, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy.
  Bez těchto příloh nebude Váš návrh akceptován!

  Vložte přílohu č. 2 Rozpočet (vyžadováno)

  Vložte přílohu č. 3 Podpisový arch (vyžadováno)

  Ostatní přílohy např. ilustrační fotografie, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy (vyžadováno)

  Povolený formát souborů: JPG, PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX. Maximální velikost souborů je 10 MB a maximální počet nahraných souborů je 10.


  Přílohy:

  Celkové předpokládané náklady související s realizací návrhu


  Seznam podporovatelů