388 607 536 lhouskova@mupt.cz

Participativní rozpočet města Prachatice

Chcete se podílet na podobě našeho města?

Navrhněte svůj projekt!

Znak města

Do konce termínu odevzdání návrhů zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

mobil

Co je participativní rozpočet?

Jednou z možných forem zapojování občanů do veřejného dění, utváření podoby a chodu města je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet (dále jen „PaR“) je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města.

V rámci procesu navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují, diskutují, přičemž výslednou realizaci zajistí město.

loga

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné elektronicky prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

hlasování mobilní rozhlas

Návrhy podané v roce 2021

Návrhů podáno celkem

3

Počet návrhů k realizaci

1

Realizované návrhy

1

Galerie návrhů 2021

1. místo

Schody u hřbitova

Schody na pěšině ke hřbitovu

Kladných hlasů: 129
Záporných hlasů: -12
Celkem hlasů: 117

Popis návrhu

Prachatický hřbitov je přístupný ze tří směrů. Podél silnice II/141 ve směru na Staré Prachatice a jednou nebo druhou vstupní spodní branou /přes komunikaci není přechod/. Svatopetrskou cestou k horní bráně a hojně využívaný přístup od sídliště přes „háječek“. Tato cesta není nijak definovaná, podél bývalého škvárového hřiště není ani chodník, přes komunikaci není přechod, přes „háječek“ je pouhá vyšlapaná pěšina, nicméně se jedná o velmi využívaný přístup z nejvíce obydlené části města. Zejména v případě vlhka je překonávání výškových rozdílů na pěšině velmi nepříjemné, pro starší občany i nebezpečné. Navrhované vyrovnávací schody zvyšují tedy bezpečnost i pohodlnost cesty z města ke hřbitovu pro velikou část obyvatel. Návrhem je vybudování jednoduchých přírodě blízkých schodů k překonání výškových rozdílů na začátku a konci pěšiny. Schody mají pro pohodlnost dvojnásobnou hloubku, hrany jsou tvořeny dřevěnými dubovými trámy kotvenými do země ocelovými úhelníky, pochozí plocha zamezující klouzání mlatová /štěrk/, po jedné straně dřevěné madlo z kulatiny na dřevěných sloupcích.

Žádost předkládá: Jakub Nepustil
Předpokládané náklady na realizaci: 33.586 Kč
Místo realizace: Pozemková parcela 580/2 k.ú. Prachatice, vlastnické právo Město Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice I, 38301 Prachatice. možná 564/7 k.ú. Prachatice, vlastnické právo Město Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice I, 38301 Prachatice.

2. místo

Vyvýšené lavičky

Vyvýšené lavičky po městě

Kladných hlasů: 116
Záporných hlasů: -9
Celkem hlasů: 107

Popis návrhu

Pro zvýšení kvality života lidí ve městě. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením a také maminky s dětmi. Ve městě jsou lavičky nízké, bez opěradel, ze kterých se velmi těžko seniorům, osobám s omezeným pohybem, osobám vyššího vzrůstu vstává. Cílem projektu je nákup a instalace deseti pevných vyšších laviček po městě. Místa vzešla z ankety od seniorů a osob se zdravotním postižením, umístění laviček by zvýšilo jejich spokojenost.

Žádost předkládá: Karel Rabenhaupt
Předpokládané náklady na realizaci: 63.000 Kč
Místo realizace: u kostela, u pošty, u Raušera, DPS, u nemocnice na cestě, směr ke kapličce, Svatopeterská a další místa

3. místo

Lavičky nad nemocnicí

Odpočinkové lavičky v lokalitě nad nemocnici

Kladných hlasů: 82
Záporných hlasů: -16
Celkem hlasů: 66

Popis návrhu

Chtěl bych vás požádat zda by město mohlo do lokality nad nemocnici na okraji lesa umístit tři lavičky. Vede tudy vyhlídková trasa kolem Prachatic. Je odtud hezký výhled na město Prachatice a lidé by si zde rádi odpočinuli. Zakoupit a instalovat lavičky, případně odpadkové koše, umístit jednu dopravní značku zákaz vjezdu.

Žádost předkládá: Hynek Okleštěk
Předpokládané náklady na realizaci: 17.000 Kč
Místo realizace: Pozemek je ve vlastnictví města Prachatice č.p. 302/2

mobil

Máte dotaz? Napište nám?

Kontakt na koordinátora PaR
Mgr. Lenka Houšková, MPA, LL.M
tel.: 388607536
e-mail: lhouskova@mupt.cz

Pro technické dotazy
Luboš Kvasnička
tel.: 388607506
e-mail: lkvasnicka@mupt.cz

Prohlášení o přístupnosti